Xa Người Mình Yêu

Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu hiểu. Chế Linh – Xa Người Mình Yêu – Thu Âm Trước 1975 -. Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Khi Mất Đi Người Mình Yêu. Xa Người Mình Yêu (New Ver.) - Tố Đoàn ft Hương Ngọc Vân