Hva Er Sosialt Arbeid

Fant mangler på 34 av 35 utdanninger i barnevern, vernepleie og. Mennesker dreper, ikke kulturen deres -Universitetsavisa. masteren. Fant mangler på 34 av 35 utdanninger i barnevern, vernepleie og. Magdalene Thomassen: Vitenskap, kunnskap og praksis - Nr 01 - 2008. Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - Master - Helse- og sosialfag - UiS